Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in het thema gegevensbescherming. Zodat u weet wanneer we welke persoonlijke gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken, kunt u kennis nemen van de onderstaande informatie.

 1. Verantwoordelijke instantie
 2. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens
 3. Contact opnemen
 4. Bekendmaking aan derden
 5. Nieuwsbrief
 6. Serverlogbestanden
 7. Gebruik van cookies
 8. Webanalyse met Matomo
 9. Integratie van Google Maps
 10. Integratie YouTube-video’s
 11. Googleweblettertypen
 12. Borlabskoekje
 13. Uw rechten
 14. Herroeping van de toestemming en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens
 15. Links naar andere websites

1. verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke partij overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU (DSGVO) is de

PHT-partner voor Hygiëne en Technologie GmbH
Förchenholzstr. 19
83646 Bad Tölz

E-mail: info.des@pht.group (zie onze afdruk)

U kunt onze medewerker voor gegevensbescherming bereiken op datenschutz@pht.group of telefonisch op 089 – 211 11 890 (FX Data UG (haftungsbeschränkt), Ottobrunner Str. 28, 82008 Unterhaching).

2. verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens is met name te vinden in de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO), de Duitse telemediawet (TMG) en de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG).

Persoonsgegevens zijn informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 nr. 1 DSGVO). Dit omvat met name namen, adresgegevens, telefoonnummers of e-mailadressen. Maar ook informatie over voorkeuren, lidmaatschappen of bijvoorbeeld eerder bezochte websites kunnen persoonsgegevens zijn.

3. contact opnemen

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per e-mail of via ons contactformulier), worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor de eventuele verwerking van vervolgvragen. De rechtsgrond voor de verwerking is de noodzaak van de uitvoering van precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO. Wij verwijderen de in dit verband ontstane gegevens nadat de opslag niet meer nodig is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplicht bestaat.

4. bekendmaking aan derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contracten of voor de afhandeling van betalingen. De rechtsgrond voor de overdracht is de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO. Een overdracht van persoonsgegevens aan derden voor marketing- of reclamedoeleinden vindt niet plaats zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

5. nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief kunt u zich regelmatig informeren over ons en over actueel nieuws op het gebied van hygiëne technologie.

Als u zich inschrijft om onze nieuwsbrief te ontvangen, hebben we een geldig e- mailadres nodig. Na het invoeren van het e-mailadres en het bevestigen van de toestemmingstekst ontvangt u een geautomatiseerde e-mail waarin u uw toestemming opnieuw bevestigt door op een link te klikken (dubbele opt-in). Als bewijs van uw toestemming bewaren wij uw e-mailadres, de tekst van de toestemming, de bevestigingse-mail, evenals de respectievelijke IP-adressen, het tijdstip en de datum van registratie en bevestiging.

De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO.

We gebruiken de CleverReach service om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van de nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Met onze nieuwsbrieven die we met CleverReach versturen, kunnen we het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief analyseren. We kunnen onder andere analyseren hoeveel ontvangers het bericht in de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversion tracking kunnen we ook analyseren of er een voorgedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief. Voor meer informatie over gegevensanalyse via CleverReach nieuwsbrieven kunt u terecht op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken door te klikken op de afmeldlink in elke e-mail of door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Als u geen analyse van CleverReach wilt, moet u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van CleverReach nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen (bijv. e-mailadressen van onze klanten in het klantenbestand) blijven hierdoor onaangetast.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

6. serverlogbestanden

Elke keer dat een gebruiker onze website bezoekt, wordt er informatie opgeslagen in een logbestand door onze hostingprovider, Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland. Deze zogenaamde logbestanden bevatten informatie over geraadpleegde bestanden, statuscodes, tijdstempels en systeeminformatie. Deze gegevens zijn niet persoonlijk, er kunnen geen conclusies worden getrokken over de specifieke persoon.

Daarnaast worden IP-adressen ook opgeslagen in logbestanden. Voor ons zijn deze niet gemakkelijk toe te wijzen aan een specifieke persoon.

Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de bovengenoemde gegevens die technisch gezien noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de noodzaak om onze legitieme belangen te beschermen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

7. gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw toegangsapparaat (computer, smartphone, tablet of iets dergelijks) en worden opgeslagen door uw browser. Ze dienen om de gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit en veiligheid van onze website te verhogen.

Daarnaast kunnen met behulp van cookies statistische gegevens over het gebruik van de website worden verzameld en geanalyseerd om het aanbod te verbeteren.
Bovendien kunnen de gegevens die via cookies worden verzameld, worden gebruikt voor reclamedoeleinden. We gebruiken dergelijke cookies alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Hiervoor wordt u bij uw eerste bezoek aan onze website in een invoerscherm gevraagd of u akkoord gaat met het opslaan van dergelijke cookies. Daar kunt u individuele instellingen voor de verschillende cookies selecteren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door op de vingerafdrukknop te klikken en uw instellingen aan te passen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

Cookies bevatten geen virussen en veroorzaken geen schade aan uw toegangsapparaat. U kunt het opslaan van cookies in uw browser blokkeren. De meeste webbrowsers staan enige controle toe over de meeste cookies via de browserinstellingen. Voor meer informatie over het blokkeren van cookies kunt u terecht op http://www.allaboutCookies.org. Wij willen u er echter op wijzen dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet meer of slechts beperkt beschikbaar zijn na blokkering.

Om alle cookies die op uw computer zijn opgeslagen te verwijderen/deactiveren, bieden de meeste browsers u de mogelijkheid om het gebruik van cookies volledig te voorkomen of om cookies die door specifieke domeinen/sites zijn gegenereerd, te verwijderen. U vindt instructies over hoe u dit moet doen op de hulppagina van uw browser.

8. webanalyse met Matomo

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de open source software tool Matomo (voorheen PIWIK) op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Dit is een open source tool voor webanalyse. Matomo geeft geen gegevens door aan servers die buiten de controle van PHT Partner für Hygiene und Technologie GmbH vallen. Matomo verzamelt geen sessiegegevens zonder uw toestemming.

Matomo gebruikt cookies. Deze tekstbestanden worden op uw computer opgeslagen en stellen PHT Partner für Hygiene und Technologie GmbH in staat om het gebruik van zijn website te analyseren. Voor dit doel wordt de door het cookie verkregen gebruiksinformatie naar de server van PHT Partner für Hygiene und Technologie GmbH overgebracht en opgeslagen, zodat het gebruiksgedrag kan worden geëvalueerd. Uw IP-adres is voor ons een anonieme identificatiecode; we hebben geen technische middelen om u als geregistreerde gebruiker te identificeren. U blijft als gebruiker anoniem.

PHT Partner für Hygiene und Technologie GmbH ziet deze analyse als onderdeel van haar internetdienstverlening. Zij wil deze gebruiken om de website verder te verbeteren en nog meer aan te passen aan de behoeften van de gebruikers.

Als u akkoord gaat met de webanalyse door middel van Matomo, worden de volgende gegevens verzameld bij het oproepen van individuele pagina’s van onze website:

– bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker – De opgeroepen webpagina
De webpagina van waaruit de gebruiker de opgeroepen webpagina heeft opgeroepen (referrer).

 • e subpagina’s die toegankelijk zijn vanaf de geraadpleegde webpagina- De tijd die op de webpagina wordt doorgebracht
 • De frequentie van de toegang tot de webpagina
 • De software draait uitsluitend op de servers van onze website. Een opslag van de persoonlijke gegevens van de gebruikers vindt alleen daar plaats. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door het evalueren van de verkregen gegevens zijn wij in staat om informatie over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website samen te stellen. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Door het IP-adres te anonimiseren wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonlijke gegevens.

bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze opname. De gegenereerde statistieken en onderliggende gegevens worden niet gewist.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de verzending van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Voor meer informatie over de privacy-instellingen van de Matomo software, zie de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

9. integratie van Google Maps

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen we u direct op de website interactieve kaarten laten zien en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie die u op de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden verdere gegevens, zoals uw IP-adres, aan Google doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden geassocieerd met uw Google- profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor het doel van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en – verwerking door Google is te vinden in het privacybeleid van Google. Daar vindt u ook

meer informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Voor gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, vragen wij uw toestemming voor de overdracht van gegevens naar de VS in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, onder a), van de DSGVO. Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens naar de VS bijzondere risico’s met zich meebrengt, aangezien met name Amerikaanse dienstverleners niet effectief kunnen voorkomen dat de daar verwerkte gegevens worden onderschept en geëvalueerd door de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten.

10. integratie YouTube-video’s

We hebben YouTube-video’s in onze website opgenomen, die zijn opgeslagen op https://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn ingebed in de “extended data protection mode”, wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video’s niet afspeelt. Als u de video’s afspeelt, geeft u toestemming voor de overdracht van de gegevens die in de volgende paragraaf worden genoemd en pas daarna worden deze gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. De wettelijke basis voor het gebruik van YouTube is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a DSGVO.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang heeft gekregen tot de betreffende subpagina van onze website. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als een gebruiksprofiel en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Voor gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, vragen wij ook uw toestemming voor de overdracht van gegevens naar de VS in

overeenstemming met Art. 49 (1) zin 1 lit. van de DSGVO, samen met uw toestemming voor het gebruik van YouTube. Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens naar de VS bijzondere risico’s met zich meebrengt, aangezien met name Amerikaanse dienstverleners niet effectief kunnen voorkomen dat de daar verwerkte gegevens worden onderschept en geëvalueerd door de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en – verwerking door YouTube, zie het privacybeleid op deze link: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

11. googleweblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts die door Google ter beschikking worden gesteld voor de uniforme weergave van de lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en lees het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

12. borlabskoekje

Deze website maakt gebruik van borlabs cookie die twee technisch noodzakelijke cookies (borlabsCookie en borlabsCookieUnblockContent) plaatst om uw cookievoorkeur op te slaan.

Borlabs Cookie verwerkt geen persoonlijke gegevens.

De cookie borlabsCookie slaat de door u gekozen voorkeur op die u bij het invoeren van de website hebt geselecteerd. De cookie borlabsCookieUnblockContent slaat op welke (externe) media/inhoud u altijd automatisch wilt laten deblokkeren. Als u deze instellingen wilt intrekken, kunt u de cookies in uw browser gewoon verwijderen.
Wanneer u de website opnieuw opent / laadt, wordt u opnieuw gevraagd naar uw cookie-voorkeur.

Wijzig de selectie van de cookies: Pas aan

Toon uw gebruikers-ID (UID):

Bekijk uw toestemmingshistorie:

DatumVersionEinwilligungen

13. uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens ten opzichte van ons:

 • Recht van toegang,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht om de verwerking te beperken,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensdraagbaarheid.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens.

14. herroeping van de toestemming en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

Wij willen u erop wijzen dat u elke toestemming die u voor de verwerking van uw gegevens hebt gegeven, te allen tijde kunt herroepen. Uw herroeping heeft geen invloed op de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, maar heeft alleen invloed op de verwerking in de toekomst.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging in de zin van artikel 6 (1) lit. f DSGVO, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Een belangenafweging vindt met name plaats als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u. De rechtsgrondslagen van de respectieve gegevensverwerkingsoperaties zijn te vinden in deze gegevensbeschermingsverklaring. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de respectievelijke redenen toe te lichten. In het geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, of u onze dwingende redenen tonen die bescherming verdienen en op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via bovenstaande contactgegevens.

15. links naar andere websites

Ons online aanbod kan links bevatten naar andere websites. Wij hebben geen invloed op de vraag of hun exploitanten zich houden aan de regels voor gegevensbescherming.

Status: 15.12.2020